• El sistema intern d'informació permet reportar una infracció d'acord amb la Llei 2/2023.
  • L'informem que pot utilitzar el present canal per comunicar fets i irregularitats que puguin ser constitutives d'una infracció penal o administrativa greu o molt greu d'acord amb l'establert a la normativa vigent. Si ho desitja pot realitzar la comunicació de manera anònima. En aquest cas, rebrà un codi únic i un URL un cop completi el formulari, és important guardar aquests accessos per poder consultar l'estat i la resolució de la comunicació feta.
  • Totes les comunicacions seran tractades amb la més absoluta confidencialitat i d'acord amb l'establert a la Llei 2/2023 i a la normativa de protecció de dades. Es garanteix la no represàlia a tota denúncia o comunicació duta a terme de bona fe.
  • Aquest canal és exclusiu per les denúncies prèviament indicades. Els usuaris poden presentar les seves consultes, suggeriments, incidències, reclamacions o comunicacions a altres tipus de canals destinats a l'atenció de l'usuari.
ACCEDIR AL FORMULARI